پروژکتور و برد هوشمند

وایت برد هوشمند

زمانی مشارکت و همراهی دانش آموزان در فرآیند آموزش بیشتر یک رویای شیرین محسوب میشد، اما این روزها به لطف ابزارهای هوشمند سازی استفاده از روش های سنتی تدریس و تخته های گچی رفته رفته رو به فراموشی میرود. در یک کلاس هوشمند معلم نه به عنوان رئیس کلاس بلکه در نقش یک راهنما با استفاده از تکنولوژی های جدید هوشمند سازی دانش آموزان را برای دریافت و تبادل اطلاعات راهنمایی میکند به این معنا که تک تک دانش آموزان نقشی هم تراز معلم و شاید مهم تر داشته باشند!

در عصر تکنولوژی کلاس درس موثر و کارآمد مسلما به این شکل نیست که معلم در نقش سخنران و دانش آموزان خسته و در حال چرت در نقش شنوندگان در محیطی کسل کننده برای یادگیری دور هم جمع شوند. با استفاده از سیستم های حضور در کلاس ( voting ) نظرخواهی از دانش آموزان و مشارکت آنها در کلاس به طرز چشم گیری افزایش می یابد. با استفاده از این دستگاه ها و به کمک ویدئو پروژکتور معلم سوالی را طرح میکند و دانش آموزان هر یک با دستگاه خود به آن پاسخ میدهند، معجزه تکنولوژی دقیقا همینجاست ! جواب دانش آموزان به صورت نمودار و با جزئیات کامل قابل نمایش بر روی وایت برد هوشمند است. میتوان جواب ها را تحلیل کرد و میران بازخورد درس را در میان دانش آموزان فهمید.
برد های هوشمند نیز در هوشمند سازی مدارس نقش بسزایی را بازی میکنند. با استفاده از این بردها میتوان تمام اطلاعات رد و بدل شده بین دانش آموز و معلم را ذخیره و به صورت اطلاعات دیجیتال قابل حمل درآورد.

interactive-board

کامپیوتر صدرا از دیرباز با حضور فعال در زمینه فروش و مشاوره سیستم های هوشمند سازی مدارس نقش موثری در تحول سیستم های آموزشی سراسر کشور در چند سال اخیر داشته است.

میکروسکوپ-ددیجیتال
میکروسکوپ دیجیتال
سیستم حضور در کلاس
کیت هوشمند
کیت هوشمند
برد هوشمند
برد هوشمند
ویدیو پروژکتور
ویدئو پروژکتور