جستجو
Close this search box.

مرکز رسانه

در این بخش شما می توانید تمامی کاتالوگ های تهیه شده
زمینه تجهیزات و محصولات کنفرانس را دانلود و مشاهده فرمایید.

دوربین کنفرانس صدرا

SC42

دوربین کنفرانس صدرا

SC43

ویدیو کنفرانس صدرا

SG80

کاتالوگ جامع

پروژه های اجرایی و محصولات

کاتالوگ جامع

پروژه های اجرایی و محصولات

ویدیو کنفرانس صدرا

SVC950 PRO

ویدیو کنفرانس صدرا

SW40

مانیتور کنفرانس صدرا

MC322

مانیتور کنفرانس صدرا

MC422

میکروفون کنفرانس صدرا

SM50

میکروفون کنفرانس صدرا

SM55

کاتالوگ جامع

رزومه شرکت دانش بنیان صدرا

کاتالوگ جامع

رزومه شرکت دانش بنیان صدرا

میکروفون کنفرانس صدرا

SM65

اسپیکرفون صدرا

SP23

اسپیکرفون صدرا

SP25

منبع کنفرانس صدرا

SU90

منبع کنفرانس صدرا

SU91

منبع کنفرانس صدرا

SU92

محتوا ویدئویی صدرا

شما عزیزان می توانید محتوا ویدئویی و تبلیغاتی صدرا را با کیفیت استاندارد مشاهده و دانلود فرمایید.

معرفی دوربین کنفرانس صدرا

SADRA

معرفی منبع کنفرانس صدرا

SADRA

معرفی مانیتور کنفرانس صدرا

SADRA

معرفی میکروفون کنفرانس صدرا

SADRA

معرفی سیستم ویدئو کنفرانس

SG80

معرفی دوربین کنفرانس و کنترلر

KATO

معرفی سیستم یکپارچه کنفرانس

SW40

معرفی پروسسور کنفرانس صدرا

SADRA

کمتر از دو دقیقه تماس می گیریم.

جهت برقراری ارتباط لطفا نام و شماره تماس خود را وارد نمایید.

کمتر از دو دقیقه تماس می گیریم.

جهت برقراری ارتباط لطفا نام و شماره تماس خود را وارد نمایید.