سالن کنفرانس سنگ آهن مرکزی ایران

Iran Central Iron Ore Company Conference Hall

توضیح کوتاه

پروژه سالن کنفرانس سنگ آهن مرکزی ایران در یک سالن ۲۰ نفره طراحی و اجرا گردیده در این سالن از تجهیزات تماما ایرانی استفاده شده است، در تجهیزات صوتی این سالن از میکروفون کنفرانسی صدرا مدل SM50 استفاده شده و در تجهیزات تصویری آن از مانیتور تاشو صدرا مدل MC88 و دوربین کنفرانسی SC42 استفاده شده است. از دیگر تجهیزات استفاده شده در این سالن می توان به رک و پنل رومیزی اشاره کرد. لازم به ذکر اسـت تمامی تجهیزات استفاده شده دراین پروژه اعم از کابل ها، رابط ها، میکروفون ها، مانیتور ها، رک و دیگر تجهیزات از بهترین و با کیفیت ترین اجناس، و تحت پشتیبانی تیم صدرا ایرانیان بوده است.

تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

تجهیز رک

تجهیزات سالن همایش بلند-گو

بلندگو سالنی

تجهیز سالن همایش پنل vsp

پنل رومیزی

تجهیز ات سالن کنفرانس مانیتورینگ

مانیتور تاشو

تجهیزات سالن کنفرانس اتوترکینگ

دوربین کنفرانس

میکروفون کنفرانس

تصاویر سالن کنفرانس