سالن کنفرانس شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی

Conference hall of Khorasan Razavi Industrial Towns Company

توضیح کوتاه

پـروژه سالن کنفرانس شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی به طور کــامل از طراحی میزها و نصب تجهیزات توسط تیم صدرا به انجام رسید ، در طراحی این سالن و سـاخت و بـرش میزهای کنفرانس از بهترین اجناس و مجرب ترین افراد اسـتفاده شده است. زمان نصب تجهیزات صوت مدت این پروژه یک هفته به طول انـجامید. تجـهیزات صوت استـفاده شده در این سالن تماما ایـرانی بـوده که می توان استفاده از این کالای ایرانی را ضمانت کیفیت جلسات دانست تا عـلاوه بر ایـجاد سالنی با تجیهزات بـومی کیفـیـت و خـدمات رقـابتی نسبت به کالاهای خارجی به وجـود آورد. در ایـن سـالن از تـجـهیزاتی اعـم از : میـکـروفـون ، بـلـنـدگو سـالنی ، هــاب داکـسـتیشن ، مـانـیتور های ثابت و ویدئو پروژکتور استفاده شده است.

تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

تجهیز رک

تجهیزات سالن همایش بلند-گو

بلندگو سالنی

تجهیز سالن همایش پنل vsp

پنل رومیزی

تجهیز ات سالن کنفرانس مانیتورینگ

مانیتورینگ

تجهیز سالن همایش ویدیو-پروژکتور

ویدئو پروژکتور

میکروفون کنفرانس

تصاویر سالن کنفرانس