سالن کنفرانس

حــــــراســــــت
مـــــرکـــــــــزی
آستان قدس

توضیح کوتاه

پــروژه سـالن کـنـفرانس آستان قدس ، در کوتاه ترین زمان ممکن توسط  تـوسط تیم  مـقتدر صــدرا به انجام رسـید .در این پروژه سیستم صوتی KM20 صامع استفاده شده و اجرای سیستم پردازی آن از طریق پنل VSP انجام می شود  لــازم به ذکـر است مـراحل این پروژه تـوسط تیم صــدرا به انـجـام رسید و  تـمامی کـالا های استـفاده شده در سالن کنفرانس حراست مرکزی آستان قدس از کالای ایرانی مرغـوب و بااصـالت و باکـیفیت می باشد.

تجهیزکننده سالن کنفرانس ویدیو-وال

ویدئو وال

میکروفون رومیزی

تجهیز سالن همایش پنل vsp

پنل رومیزی

تجهیزات سالن کنفرانس اتوترکینگ

دوربین کنفرانسی

تجهیز ات سالن کنفرانس مانیتورینگ

مانیتورینگ

تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

تجهیز رک

تصاویر سالن کنفرانس